LIFE-MICACC projekt
LIFE16 CCA/HU/000115

"Az önkormányzatok integráló és koordináló szerepének megerősítése
az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében"

A LIFE Program bemutatása

 

A LIFE (L'Instrument Financier pour l'Environnement) az Európai Unió környezetvédelmi politikáját támogató pénzügyi eszköz, amelyet 1992-ben hoztak létre. Azóta mintegy 4300 sikeres projektet támogatott annak érdekében, hogy a tagállamok által közösen kitűzött környezetvédelmi célok a köz- és magánszféra aktív együttműködésével valósulhassanak meg.

A program megalakulása óta több változáson is átesett. 2014. január 1-jén lépett hatályba a megújult LIFE programról szóló 1293/2013/EU rendelet, amely több változást is eredményezett. A rendelet alapján az Európai Bizottság a tagállamok bevonásával két több éves munkaprogramot határozott meg, 2014-2017 és 2018-2020-as időszakra.  A munkaprogramok tartalmazzák a szakterületek és a projekttípusok közötti költségvetés elosztását, a projekttémákat, a kiválasztási módszert és kritériumokat, ütemterveket és indikátorokat.

A rendelet fő újdonsága, hogy a program két, külön költségvetéssel rendelkező alprogramra oszlott, a LIFE Környezetvédelmi alprogramra és a LIFE Éghajlat-politikai alprogramra. A LIFE program összköltségvetése a 2014-2020 európai uniós pénzügyi időszakra összesen 3,4 Mrd euró. A pénzügyi támogatás mértéke a projektek költségvetésének maximum 60%-át biztosítja, a természetvédelmi pályázatok esetén kivételesen ez az arány a 75%-ot is elérheti.

A program célja, hogy hozzájáruljon a fenntartható fejlődéshez, valamint az Európa 2020 stratégia, illetve a vonatkozó uniós környezet- és éghajlatvédelmi stratégiák és tervek célkitűzéseinek és célértékeinek eléréséhez.                  

Alprogramok, területek

 1. LIFE KÖRNYEZETVÉDELEM ALPROGRAM KIEMELT TERÜLETEI
  1. LIFE Természet és biodiverzitás (NAT)
  2. LIFE Környezet és erőforrás-hatékonyság (ENV)
  3. LIFE Környezetvédelmi irányítás és tájékoztatás (GIE)

 

 1. LIFE ÉGHAJLAT-POLITIKA ALPROGRAM KIEMELT TERÜLETEI
  1. LIFE Éghajlatváltozás mérséklése (CCM)
  2. LIFE Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz (CCA)
  3. LIFE Éghajlat-politikai irányítás és tájékoztatás (GIC)

Támogatások és projektek típusai

 1. Tevékenységi támogatások
 1. „Hagyományos projektek”
   • Kísérleti projektek
   • Demonstrációs projektek
   • Bevált gyakorlat projektek
   • Tájékoztató, tudatosságnövelő és terjesztési projektek
 1. Integrált projektek
 2. Technikai segítségnyújtási projektek
 3. Kapacításépítést célzó projektek
 4. Előkészítő projektek
 1. Pénzügyi eszközök
 2. Működési támogatások

Magyarország részvétele a LIFE/LIFE+ programban

Hazánk a LIFE programban 2001 óta vesz részt, azóta számos természetvédelmi és környezetvédelmi projektünket támogatja az Európai Unió. A LIFE természetvédelmi pályázatok keretében jelentős léptékű élőhely-rekonstrukciók és fajmegőrzési programok valósultak meg.

A LIFE16 CCA/HU/000115 azonosítószámú, „Az önkormányzatok integráló és koordináló szerepének megerősítése az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében” című projekt (röviden: LIFE-MICACC) az első hazai támogatást nyert éghajlat-politikai projekt (2.2 LIFE Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz kiemelt területen).

Pályázati felhívás és bírálat

A pályázati felhívás évente jelenik meg az Európai Bizottság LIFE honlapján:http://ec.europa.eu/environment/life/

A pályázatokat az Európai Bizottság bírálja el.

A LIFE programot bemutató, magyar nyelvű weboldal: www.lifepalyazatok.eu

 

A LIFE programmal kapcsolatban az alábbi nemzeti kontaktpontok adnak bővebb felvilágosítást:

LIFE Környezetvédelmi alprogram – Agrárminisztérium Környezetfejlesztési és -sratégiai Főosztály, illetve Természetmegőrzési Főosztály

LIFE Éghajlat-politikai alprogram - Innovációs és Technológiai Minisztérium Klímapolitikai Főosztály

Projekt partnerek

Belügyminisztérium (BM) Bátya Község Önkormányzata Klímabarát Települések Szövetsége (KTSZ) Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) Pannon Pro Innovációs Szolgáltató Kft. (PANNON) Püspökszilágy Község Önkormányzata Rákócziújfalu Község Önkormányzata Ruzsa Község Önkormányzata Tiszatarján Község Önkormányzata WWF Magyarország Alapítvány (WWF) LIFE LOGOS 4 WATERS