LIFE-MICACC projekt
LIFE16 CCA/HU/000115

"Az önkormányzatok integráló és koordináló szerepének megerősítése
az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében"

LIFE-MICACC PROJEKT FOGALOMTÁR

Adaptációs Útmutató
A projekt során elkészítünk egy adaptációs útmutatót, melyben összegyűjtjük az 5 NWRM mintaterületen az érintett akciók (A1-A5, C1) előkészítésében, megvalósításában és megfigyelésében elért eredményeket és tapasztalatokat.

Alkalmazkodás (adaptáció)
Olyan tevékenységek, amelyekkel csökkentjük az érezhető vagy várható éghajlatváltozással szembeni sérülékenységünket.

Alkalmazkodó-képesség
Azon képességek, eszközök és tevékenységek összessége, amelyekkel egy rendszer (közösség) képes módosítani a körülményeket úgy, hogy csökkentse az éghajlatváltozással szembeni sérülékenységét.

CCA referens
Az angol climate change adaptation (CCA) referent szó rövidítéséből származik, magyarul klímaadaptációs referens. A kapacitásfejlesztés keretében az önkormányzatoknál létrehozott, a projekt operatív szakmai munkáért felelős munkakör. Támogatja az NWRM prototípus fejlesztését és megvalósítását a kísérleti helyszínen. Felelős az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás szempontjainak biztosításáért a projekt keretében.

Éghajlat
Egy minimum 30 éves időszak átlagos időjárása.

Éghajlat változékonysága
A hőmérséklet vagy csapadék értékek (stb.) éves ingadozása az átlag értékekhez képest. Az éghajlat változékonysága nem egyenlő az éghajlatváltozással.

Éghajlat-intelligens (climate-smart) önkormányzat
Olyan önkormányzat, amely felismeri az éghajlati eredetű veszélyeket, illetve a nem éghajlati jellegű lehetőségeket és veszélyeket az éghajlatváltozás vonatkozásában is kezeli.

Éghajlatváltozás
Az időjárási átlagokban, extrém eseményekben és az éghajlat változékonyságában hosszútávon bekövetkező változás.

Érzékenység
Az érzékenység azt jelenti, hogy az éghajlatváltozásból eredő időjárási jelenség mekkora hatást fejt ki a rendszerre.

Hatás
A sérülékenység látható következménye. Az a kár, amelyet az éghajlati eredetű időjárási jelenségek okoznak.

Hibás alkalmazkodás (maladaptation)
Olyan alkalmazkodási intézkedés, amely a sérülékenység erősödéséhez vezet.

Időjárás
A hőmérséklet, csapadék, szélerősség, felhőzet stb. napi ingadozása.

Kitettség
Valamilyen éghajlatváltozásból eredő tényező jelen van, amely a rendszert kedvezőtlenül érintheti. Egy rendszer olyan helyen van, ahol az éghajlatváltozás kedvezőtlenül érintheti.

Közösségi alapú alkalmazkodás (Community based Adaptation, CbA)
Egy közösség által szervezett folyamat, amely a közösség helyi prioritásaira, szükségleteire, ismeretére, kapacitására építve erősíti meg és készíti fel a közösséget az éghajlatváltozás hatásaira.

Mainstreaming
Az éghajlatváltozás figyelembe vétele a projekttervezés, a beruházások, az üzemeltetés során.

Mitigáció (kibocsátás-csökkentés)
Olyan tevékenységek, amelyekkel vagy az üvegházhatású gáz kibocsátást csökkentjük vagy az elnyelő-képességet javítjuk.

Ökoszisztéma alapú alkalmazkodás (Ecosystem based Adaptation, EbA)
A természeti adottságok és az ökoszisztéma szolgáltatások felhasználása annak érdekében, hogy az emberek alkalmazkodni tudjanak az éghajlatváltozás hatásaihoz. 

Rugalmasság (resilience)
A rugalmasság tulajdonképpen a sérülékenység ellentéte. Egy rendszer azon képessége, hogy az őt ért kockázati eseményeket, zavarokat előre lássa, tompítsa, alkalmazkodjon azokhoz. A rugalmas rendszer a jelentős külső változások közepette is viszonylag stabil tud maradni.

Sérülékenység
Adott rendszer érzékenysége és hajlama az éghajlat változása, változékonyága és szélsőségei kedvezőtlen hatásaira, a védekezési és adaptációs képesség hiánya.

Sérülékenységi Vizsgálat
A településre vonatkozóan készített tanulmány, melynek célja annak meghatározása, hogy ki/mi tekinthető kitettnek, valamint érzékenynek az éghajlatváltozás hatásai szempontjából. Javaslatokat tartalmaz a lehetséges adaptációs intézkedésekről és a hozzá kapcsolódó különböző érdekeltek potenciális feladatait azonosítja.

Természetes vízmegtartó megoldások (Natural Water Retention Measures=NWRM)
A vízmegőrzés természetre alapozott módszereinek elsődleges szerepe abban jelentkezik, hogy ezek javítják vagy helyreállítják a vízbázisok, a talaj és a vizes és vízi élőhelyek vízmegtartó, lefolyást késleltető szerepét. A természet működésére alapozott megoldások javítják a társadalom/lakosság életfeltételeit, valamint segítik a károk elkerülését, azaz olyan hasznokkal is járnak, amelyeket általában csak akkor tudunk felmérni, amikor a víz hiánya kárt okoz. A természetes vízmegtartó módszerek számos (uniós és hazai) környezet-és éghajlat-politikai célkitűzés eléréséhez is hozzájárulnak.

Projekt partnerek

Belügyminisztérium (BM) Bátya Község Önkormányzata Klímabarát Települések Szövetsége (KTSZ) Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) Pannon Pro Innovációs Szolgáltató Kft. (PANNON) Püspökszilágy Község Önkormányzata Rákócziújfalu Község Önkormányzata Ruzsa Község Önkormányzata Tiszatarján Község Önkormányzata WWF Magyarország Alapítvány (WWF) LIFE LOGOS 4 WATERS