LIFE-MICACC projekt
LIFE16 CCA/HU/000115

"Az önkormányzatok integráló és koordináló szerepének megerősítése
az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében"

Partnerek

A LIFE16 CCA/HU/000115 azonosítószámú „Az önkormányzatok integráló és koordináló szerepének megerősítése az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében” című (LIFE-MICACC) projekt széleskörű partnerségben valósul meg.

A Koordináló Kedvezményezett a Belügyminisztérium. Társult Kedvezményezettek: Bátya Község Önkormányzata, Püspökszilágy Község Önkormányzata, Rákócziújfalu Község Önkormányzata, Ruzsa Község Önkormányzata, Tiszatarján Község Önkormányzata, Klímabarát Települések Szövetsége, Országos Vízügyi Főigazgatóság, Pannon Pro Innovációs és Szolgáltató Kft., WWF Magyarország Alapítvány.

Belügyminisztérium (BM)

A Belügyminisztérium az önkormányzati ügyekért felelős tárca, emellett hatáskörébe tartozik a vízgazdálkodás, vízvédelem, katasztrófa megelőzés, mely felelősségi körök mind szorosan kapcsolódnak az éghajlatváltozás témaköréhez. Ezen témák mentén számos projekt megvalósításában vesz részt háttérintézményeivel közösen a minisztérium. A helyi ivóvízminőség-javító projektek nyomon követése során a BM Önkormányzati Államtitkársága egy jól működő koordinációs platformot alakított ki – többek között - a hazai önkormányzatok részvételével, mely tapasztalatokra építve kíván dolgozni a LIFE projekt kapcsán is a Partnerekkel.

A BM célkitűzése, hogy a LIFE-MICACC projekt megvalósítása által is megerősítse az önkormányzatok szerepét, tekintettel arra, hogy a jól szervezett, felkészült és együttműködő önkormányzatok kulcs tényezői a nemzeti és uniós szakpolitikák hatékony megvalósításának, továbbá kiemelt szereppel bírnak a helyi érintettek, lakosság bevonása, megszólítása tekintetében is. A projekt keretében célunk, hogy felhívjuk a magyar önkormányzatok döntéshozóinak, szakembereinek és egyéb alkalmazottainak figyelmét a klímaváltozás hatásaira, továbbá hogy bővítsük a tudásukat a természetes vízmegtartást segítő megoldásokkal kapcsolatban. Az önkormányzatokon keresztül ezen ismeretek, tapasztalatok pedig a lakossághoz is eljuthatnak.

A projekt keretében a BM, mint Koordináló Kedvezményezett összefogja a teljes partnerséget, jelentős szerepet tölt be a projekttel kapcsolatos kommunikációs tevékenység ellátásában, a projekt eredmények megosztásában, illetve közvetlen kapcsolatot tart az Európai Bizottság érintett szerveivel. Ezen túlmenően, elősegíti a természetes vízmegtartást célzó megoldások mind helyi, mind kormányzati szintű becsatornázását.

További információ: http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium  

A projekt szakmai végrehajtásáért a Belügyminisztériumon belül az Önkormányzati Államtitkárság szervezeti egysége, az Önkormányzati Koordinációs Iroda felelős, munkatársaink a life@bm.gov.hu címen elérhetőek.

Bátya Község Önkormányzata

Bátya Község Önkormányzata az Alföldön, a kalocsai alrégióban, Bács-Kiskun megyében helyezkedik el. Állandó lakosainak száma 2140 fő. Az önkormányzat közepes szintű közszolgáltatási rendszerrel rendelkezik. A község működtet általános iskolát alsó- és felső tagozattal, egészségügyi és szociális intézményeket, könyvtárat, gyógyszertárat, háziorvosi és fogorvosi rendelőt. A közszolgáltatáson túl, nyolc civil szervezet is folytat munkát a helyiek érdekében. A városi területről a LIFE-MICACC projekt által kijelölt területekre (Széchenyi, Rákóczi, Vörösmarty és Mikes utcák) kerül természetes vízmegtartó megoldásként (NWRM) az esővíz elvezetésre, mindegyik a projektmegvalósítás keretében.

Az önkormányzat lesz az egyik pilot NWRM helyszín a projekt keretében. Aktív koordinációs szerepet vállal a kísérleti NWRM előkészítésében és megvalósításában, melynek célja az esővíz és a vízhiány integrált menedzsmentje vizenyős terület kialakításán keresztül. Az előkészítés során az önkormányzat sérülékenységi vizsgálatot, műszaki tervet készít, engedélyeket szerez be a konzorcium további partnereinek segítségével. Részt vesz az eredmények aktív kommunikációjában és a know-how megosztásában, amelyek a kísérleti projekt alkalmazásával keletkeztek. Ennek célja a tesztelt NWRM prototípus alkalmazásának támogatása további helyszíneken is.

Az önkormányzat felelős a további helyi érintettek bevonásáért és koordinálásáért a mintaterületen. Továbbá, feladata a vízgyűjtő szintű partnerségi kapcsolat létrehozása a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás céljából. Aktív szerepet vállal a vízgyűjtő-terület meghatározásában, ahol a bevált intézkedések bővíthetőek és replikálhatóak. Kapacitásépítés keretében egy klímaadaptációs referens segíti az önkormányzat projektmunkáját.

További információ a Partner szervezetről: http://batya.ucoz.hu/

Püspökszilágy Község Önkormányzata

Püspökszilágy Község Önkormányzata a Közép-Magyarországi régióban található, Pest megyében. Állandó lakosainak száma 726. Az elmúlt évtized során az önkormányzat számos nemzeti és uniós pályázatot nyert, mely által széles körű tapasztalatra tett szert projekt megvalósítás és fenntartás területén. A község nagy hangsúlyt fektet a fenntartható fejlődés elveinek érvényesülésére, biztosítására. Sikeres pályázatot nyújtott be a szennyvízelvezető rendszerének kiépítésére, megújuló energiaforrások kiaknázását célzó gyakorlati intézkedések megvalósítására, erdei iskola létrehozására és működtetésére, valamint környezettudatos oktatásra.

Az önkormányzat lesz az egyik pilot NWRM helyszín a LIFE-MICACC projekt keretében. Aktív koordinációs szerepet vállal a kísérleti NWRM előkészítésében és megvalósításában, melynek célja a víz és a lerakódás visszatartása a kisebb patakok hirtelen árhullámai során, kombinálva mindezt a természetes erózió kontrolljával. Az előkészítés során az önkormányzat sérülékenységi vizsgálatot, műszaki tervet készít, engedélyeket szerez be a konzorcium további partnereinek segítségével. Részt vesz az eredmények aktív kommunikációjában és a know-how megosztásában, amelyek a kísérleti projekt alkalmazásával keletkeztek. Ennek célja a tesztelt NWRM prototípus alkalmazásának támogatása további helyszíneken is.

Az önkormányzat felelős a további helyi érintettek bevonásáért és koordinálásáért a mintaterületen. Továbbá, feladata a vízgyűjtő szintű partnerségi kapcsolat létrehozása a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás céljából. Aktív szerepet vállal a vízgyűjtő-terület meghatározásában, ahol a bevált intézkedések bővíthetőek és replikálhatóak. Kapacitásépítés keretében egy klímaadaptációs referens segíti az önkormányzat projektmunkáját.

További információ a Partner szervezetről: http://www.puspokszilagy.hu

Rákócziújfalu Község Önkormányzata

Rákócziújfalu Magyarország, Észak-Alföld Régiójában, Jász-Nagykun-Szolnok megyében található település, körülbelül 2000 lakossal. Rákócziújfalu önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a klímaváltozás negatív hatásainak elkerülése és mérséklése érdekében. A lakosságot bevonva a probléma kezelését célzó helyi fórumokat tartottak. Több éves tapasztalattal rendelkezik a vízelvezetéssel és áradással kapcsolatos problémák kezelésében, továbbá, részt vett az árvízvédelmi intézkedésekben melynek során együttműködött a nemzeti hatóságokkal.

Az önkormányzat lesz az egyik pilot NWRM helyszín a LIFE-MICACC projekt keretében. Aktív koordinációs szerepet vállal a kísérleti NWRM előkészítésében és megvalósításában, melynek célja a belvíz feleslegének ökoszisztéma-alapú kezelése és megőrzése az aszályos időszakokra. Az előkészítés során az önkormányzat sérülékenységi vizsgálatot, műszaki tervet készít, engedélyeket szerez be a konzorcium további partnereinek segítségével. Részt vesz az eredmények aktív kommunikációjában és a know-how megosztásában, amelyek a kísérleti projekt alkalmazásával keletkeztek. Ennek célja a tesztelt NWRM prototípus alkalmazásának támogatása további helyszíneken is.

Az önkormányzat felelős a további helyi érintettek bevonásáért és koordinálásáért a mintaterületen. Továbbá, feladata a vízgyűjtő szintű partnerségi kapcsolat létrehozása a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás céljából. Aktív szerepet vállal a vízgyűjtő-terület meghatározásában, ahol a bevált intézkedések bővíthetőek és replikálhatóak. Kapacitásépítés keretében egy klímaadaptációs referens segíti az önkormányzat projektmunkáját.

További információ a Partner szervezetről: http://www.rakocziujfalu.hu/index.php

Ruzsa Község Önkormányzata

Ruzsa egy alföldi település Csongrád megyében. Lakossága 2450 fő. A természeti értékek és a természeti környezet megőrzése kiemelt céljaik között szerepel, melyekbe a lakosság cselekvő szerepvállalása is jelentős. Az önkormányzat számos fenntarthatósággal kapcsolatos projektet valósított meg és kihasználja a megújuló energiaforrások nyújtotta lehetőségeket. A KEOP (Környezetvédelmi és Energetika Operatív Program) által biztosított forrásokból napelemek kerültek kihelyezésre az önkormányzat épületének és az egészségügyi központnak a tetejére. Az ivóvízminőség-javító programban is részt vett a település.

Az önkormányzat lesz az egyik pilot NWRM helyszín a LIFE-MICACC projekt keretében. Aktív koordinációs szerepet vállal a kísérleti NWRM előkészítésében és megvalósításában, melynek célja a víztisztító telepen és a szennyvíztisztító telepen felszabaduló technológiai víz zöld infrastruktúrájának megőrzése és felhasználása. Az előkészítés során az önkormányzat sérülékenységi vizsgálatot, műszaki tervet készít, engedélyeket szerez be a konzorcium további partnereinek segítségével. Részt vesz az eredmények aktív kommunikációjában és a know-how megosztásában, amelyek a kísérleti projekt alkalmazásával keletkeztek. Ennek célja a tesztelt NWRM prototípus alkalmazásának támogatása további helyszíneken is.

Az önkormányzat felelős a további helyi érintettek bevonásáért és koordinálásáért a mintaterületen. Továbbá, feladata a vízgyűjtő szintű partnerségi kapcsolat létrehozása a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás céljából. Aktív szerepet vállal a vízgyűjtő-terület meghatározásában, ahol a bevált intézkedések bővíthetőek és replikálhatóak. Kapacitásépítés keretében egy klímaadaptációs referens segíti az önkormányzat projektmunkáját.

További információ a Partner szervezetről: http://www.ruzsa.hu

Tiszatarján Község Önkormányzata

Tiszatarján Magyarország, Észak- Magyarország Régiójában, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található település, körülbelül 1400 fő lakossal. A község kiterjedt és sokszínű tapasztalattal rendelkezik hazai és európai uniós projektek tekintetében is. Tiszatarján önkormányzata elkötelezett híve a klímaváltozás ellene küzdelemben. A WWF-fel együttműködve, a Bükki Nemzeti Parkkal és a felelős vízgazdálkodási hatósággal közösen az önkormányzat demonstrációs projektek felállításba kezdett az invazív növényfajok csökkentése és a legelők természetes élővilágának megőrzése érdekében az ár- és vizenyős területeken, valamint a legelőkön. Tiszatarján önkormányzata fontosnak tartja az eddig tapasztalataik és elért projekt során kapott eredmények disszeminálását a környező településeken, illetve az önkormányzat azon fog dolgozni, hogy jogi védelmet szerezzen a pilot projektek helyi fontosságának.        

Az önkormányzat lesz az egyik pilot NWRM helyszín a LIFE-MICACC projekt keretében. Aktív koordinációs szerepet vállal a kísérleti NWRM előkészítésében és megvalósításában, melynek célja a vízmegőrzés és vizenyős területek létrehozása fenntartható földhasználattal a Tisza-folyó kiszáradó árterületein. Az előkészítés során az önkormányzat sérülékenységi vizsgálatot, műszaki tervet készít, engedélyeket szerez be a konzorcium további partnereinek segítségével. Részt vesz az eredmények aktív kommunikációjában és a know-how megosztásában, amelyek a kísérleti projekt alkalmazásával keletkeztek. Ennek célja a tesztelt NWRM prototípus alkalmazásának támogatása további helyszíneken is.

Az önkormányzat felelős a további helyi érintettek bevonásáért és koordinálásáért a mintaterületen. Továbbá, feladata a vízgyűjtő szintű partnerségi kapcsolat létrehozása a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás céljából. Aktív szerepet vállal a vízgyűjtő-terület meghatározásában, ahol a bevált intézkedések bővíthetőek és replikálhatóak. Kapacitásépítés keretében egy klímaadaptációs referens segíti az önkormányzat projektmunkáját.

További információ a Partner szervezetről: http://www.tiszatarjan.hu

Klímabarát Települések Szövetsége (KTSZ)

A Klímabarát Települések Szövetsége 2009-ben alakult. Céljuk, hogy megszólítsák az összes felelősen gondolkodó polgármestert és közösségi vezetőt, ellássák őket a szükséges eszközökkel, tudással és segítséggel a sikeres éghajlatváltozás adaptációt és mérséklést célzó intézkedések megvalósításához, helyi és regionális szinten egyaránt. A Szövetségnek jelenleg 35 önkormányzat a tagja, melyek vezetősége, civil szereplői és lakosai elhivatottak aziránt, hogy lakóhelyüket ellenállóvá és felkészültté tegyék az éghajlatváltozás hatásaival szemben.

Rendszeres találkozók, konferenciák és workshopok révén lehetőségük van tapasztalataik megosztására, valamint az egyedi kihívásaik leküzdéséért tett lépések és tevékenységek megvitatására. A szomszédos országokkal való együttműködés és partnerség elkerülhetetlen alapfeltétele egy sikeres stratégiának, különösen a vízgazdálkodás területét tekintve. A Szövetség számos taggal rendelkezik a határon túli régiókban is, többségében a magyar lakta vidékeken.

A LIFE-MICACC projektben legfőbb szerepük az önkormányzati hálózatok fejlesztése, mint hazai, mint nemzetközi szinten, illetve a projekt során megrendezésre kerülő tréningek és külföldi tanulmányutak gyakorlati, technikai megszervezése. 

További információ a Partner szervezetről: http://www.klimabarat.hu

Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF)

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) egy központi költségvetési szerv, mely a vízgazdálkodási szervekért felelős miniszter felelőségi körébe tartozik (Belügyminiszter).

Az OVF működése az egész ország területére kiterjed. Az OVF-nek jelenleg 200 munkatársa van. A magasan képzett alkalmazottak jelentős része a különböző vízgazdálkodási területek szakembereiből tevődik össze, valamint a vízgazdálkodási projekteket megvalósító iroda személyzetéből. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az OVF szakmai tevékenysége a különböző szakmák és technikai területek szakembereinek együttműködése által valósul meg, például mérnökök, hidrológusok, közgazdászok és IT szakértők. Az OVF ellenőrzi, koordinálja, felügyeli a regionális vízügyi igazgatóságok (RVI) szakmai tevékenységét, és szerepet vállal az RVI stratégiájának kialakításában.

A LIFE-MICACC projektben betöltött szerepük a szakmai tudás és támogatás, illetve a projekt megvalósításához szükséges adatok szolgáltatása.

További információk a Partner szervezetről: http://ovf.hu/

Pannon Pro Innovációs Szolgáltató Kft. (PANNON)

A Pannon Pro Innovációs Szolgáltató Kft. széleskörű innovációs ügynökség. Egy egyéni konzultációra szakosodott cég a fenntarthatóság, éghajlatváltozás, energetika és biogazdálkodással kapcsolatos projekt- és innovációs menedzsment tevékenységi területén. A PANNON elkötelezett az alacsony széndioxid kibocsátás mellett és ügyfeleit is innovatív megoldásokra és ellenálló képességük javítására igyekszik ösztönözni.

A cég a LIFE-MICACC projekt keretében egy önkormányzati kapcsolattartó, információmegosztó és a hálózatosodást elősegítő „okos eszköz” kifejlesztését végzi, illetve a vízgyűjtő szintű modellezésekben nyújt segítséget.

További információ a Partner szervezetről: http://ppis.hu/hu

WWF Magyarország Alapítvány (WWF)

A WWF a világ egyik legnagyobb, köztiszteletben álló független környezetvédelmi szervezete. Missziója, hogy a bolygó természeti környezetének erózióját megállítsa, és egy olyan jövőt építsen fel, ahol az ember harmóniában él a környezettel, a biológiai diverzitás megőrzése, a fenntarthatóságot célzó megújuló energiaforrások használata, a szennyezés és a pazarló fogyasztás csökkentése által.

A WWF 1991-ben nyitotta meg irodáját Magyarországon. A magyarországi WWF munkájának három fő területe a tisztavíz, erdőgazdálkodás és éghajlatváltozás témaköre. Fő célkitűzéseik közt szerepel a nemzeti és uniós jogi, politikai és gazdasági környezet javítása, a biodiverzitás megőrzése és a természeti erőforrások fenntartható használatának fejlesztése.

A WWF számos hazai energiagazdálkodási és éghajlati akcióterv kidolgozásában nyújtott szakmai hozzájárulást. Széles kapcsolati hálózattal rendelkezik, mind hazai, mint nemzetközi szinten, mellyel szintén támogatja a projektet. A LIFE pályázatok tekintetében is rendelkeznek tapasztalatokkal korábbról, mellyel elősegítik a projekt eredményes megvalósítását a kezdetek óta.

A LIFE-MICACC projekt során fő feladatuk az egyes településeken kialakításra kerülő természetes vízmegtartó megoldások prototípusainak kivitelezésében, a tesztüzemekben, a vízgyűjtő szintű partnerségek kiépítésében, valamint a projekt során készülő szakmai dokumentumok (megvalósíthatósági tanulmányok, Adaptációs Útmutató stb.) előkészítésében való közreműködés.

További információ a Partner szervezetről: http://www.wwf.hu

KÜLSŐ EGYÜTTMŰKÖDŐ ÖNKORMÁNYZATOK

Az öt partner önkormányzat mellett további külső együttműködő önkormányzatok kerültek kiválasztásra a projektben történő szoros együttműködés céljából. Ezek az önkormányzatok a sérülékenységi vizsgálataik alapján szintén jelentős vízgazdálkodási problémákkal küzdenek az éghajlatváltozásból fakadóan. A létrejött együttműködési megállapodások révén ezen önkormányzatok a klímaadaptációs tréningeken és a külföldi tanulmányutakon való részvételen, valamint az elsajátított ismeretek alkalmazásán keresztül aktív részvételt vállaltak a projekt megvalósításában. Az öt replikációs helyszín, ahol az újabb természetes vízmegtartó megoldások tervei elkészülnek a projekt során ezen önkormányzatok köréből fognak kiválasztásra kerülni 2021. folyamán.

A LIFE-MICACC projektben együttműködő önkormányzatok:

 1. Ároktő Község Önkormányzata
 2. Békésszentandrás Község Önkormányzata
 3. Bernecebaráti Község Önkormányzata
 4. Csaroda Község Önkormányzata
 5. Csór Község Önkormányzata
 6. Domaszék Nagyközség Önkormányzata
 7. Hernádkak Község Önkormányzata
 8. Jászszentlászló Község Önkormányzata
 9. Koppányszántó Község Önkormányzata
 10. Marcali Város Önkormányzata
 11. Maroslele Község Önkormányzata
 12. Mártély Község Önkormányzata
 13. Nagyecsed Város Önkormányzata
 14. Novaj Község Önkormányzata
 15. Pusztaszer Község Önkormányzata
 16. Röszke Község Önkormányzata
 17. Szank Község Önkormányzata
 18. Szentkirály Község Önkormányzata
 19. Tésenfa Község Önkormányzata
 20. Tiszadorogma Község Önkormányzata
 21. Túrkeve Város Önkormányzata
 22. Újszász Város Önkormányzata
 23. Újtikos Község Önkormányzata
 24. Zalaszántó Község Önkormányzata

Projekt partnerek

Belügyminisztérium (BM) Bátya Község Önkormányzata Klímabarát Települések Szövetsége (KTSZ) Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) Pannon Pro Innovációs Szolgáltató Kft. (PANNON) Püspökszilágy Község Önkormányzata Rákócziújfalu Község Önkormányzata Ruzsa Község Önkormányzata Tiszatarján Község Önkormányzata WWF Magyarország Alapítvány (WWF) LIFE LOGOS 4 WATERS