LIFE-MICACC projekt
LIFE16 CCA/HU/000115

"Az önkormányzatok integráló és koordináló szerepének megerősítése
az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében"

A természetes vízmegtartó megoldásokról (NWRM) általában

Az éghajlat változása a helyi közösségeket világszerte érinti. A veszélyek különféle szélsőséges eseményekben nyilvánulnak meg, a leggyakoribb problémát azonban a víz hiánya vagy túlzott mennyisége okozza. Magyarországon, mivel az éghajlatváltozás hatására 3-5 oC átlaghőmérséklet emelkedés várható, növekednek a vízhiányos és aszályos időszakok, miközben a lehulló csapadék egyre kiszámíthatatlanabbá és intenzívebbé válik, súlyosbodó árvíz- és belvízproblémákat okozva. A vízkészletek védelme és az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó kockázatok kezelése szempontjából a természetes megközelítéseknek fontos szerepe van. Ezen természet-alapú megoldásokhoz kapcsolódó intézkedések célja a környezet, a talaj és a vízvezető rétegek vízmegtartó képességének védelme és megerősítése az ökoszisztémák és a vízfolyások természetes sajátosságainak helyreállításán és fenntartásán, valamint a természetes folyamatok alkalmazásán keresztül, ezáltal csökkentve a vízkészletek klímaváltozás miatti sérülékenységét.

A vízgazdálkodáshoz kapcsolódó alkalmazkodási gyakorlatokat, melyek a természetes folyamatok és ökoszisztéma szolgáltatások igénybevételén alapulnak, nevezzük természetes vízmegtartó megoldásoknak. Mivel a természetes vízmegtartó megoldásokat „erőteljes” adaptációs lehetőségként tartják számon, ösztönzésük és támogatásuk széles körben kívánatos. Ezek az intézkedések jellemzően költséghatékony, rugalmas/visszafordítható, minden esetben előnyökkel vagy alacsony áldozattal járó, beépített biztonsági réssel rendelkező, gyorsabb döntéshozatalt megengedő megoldásokat kínálnak. A természetes vízmegtartó megoldások a végleges vagy viszonylag irreverzibilis mérnöki módszereket kevésbé támogatják. Szintén lényeges szempont, hogy az intézkedések az éghajlat alakulásától függetlenül nettó előnyök elérését is célozzák. Ez azt jelenti, hogy alacsony költséggel vagy költségmentesen, illetve egyéb módon haszonnal valósíthatók meg, és valószínűsíthetően a jelenlegi, de a potenciális jövőbeli éghajlati viszonyok között is előnyöket hordoznak. A természetes vízmegtartó megoldások további előnye, hogy nem csak vízügyi mérnökségek vagy építőipari vállalatok vehetnek részt a végrehajtásban, hanem a települések, a gazdálkodók és az üzleti vállalkozások is. Ilyen módon a természetes vízmegtartó megoldások a helyi érdekeltek éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodását helyi szinten támogatják.

 

N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N10
N11
N12
N13
N14

 

Forrás: http://nwrm.eu/hydro-morphology

Szükségszerű annak felismerése, hogy a helyi vízkészletek használatára vonatkozó döntéseket a vízgazdálkodással foglalkozó szervezetek ne egyedül hozzák meg, hanem valamennyi érdekelt féllel együtt olyan konkrét intézkedéseken keresztül, amelyek a fenntartható vízkészlet-gazdálkodás és klímaadaptáció végrehajtását biztosító jogi és intézményi keretek kialakítását is magukban foglalják.

A víz helyi és globális szinten egyaránt fontos tényező. A vízkészletekben bekövetkező jelentősebb változás az éghajlatváltozás olyan elsődleges hatása, amelyet a helyi közösségek, a gazdálkodók, az üzleti vállalkozások, a lakosok és a helyi igazgatási szervek egyaránt felismernek és érzékelnek.

A LIFE-MICACC projektben bemutatott mintaterületeken élő emberek megélhetése az édesvízi ökoszisztémák egészséges működéséhez közvetlenül kapcsolódik. A célzott természetes vízmegtartó megoldások kialakítása és végrehajtása a helyi gazdaságok számára előnyöket fog biztosítani. Így a kiválasztott településeken bemutathatóvá válik, minként ösztönözhetők a főbb érdekeltek, így a vállalkozások, a gazdálkodók és a beruházók, hogy a saját ellátási láncon belül történő vízfelhasználáson és a természeti tőkétől való függésen keresztül hozzanak progresszívebb és az adott vízgyűjtő-terület egészére kiterjedő intézkedéseket a vízkockázatok csökkentése érdekében.

További információ: http://nwrm.eu/

Projekt partnerek

Belügyminisztérium (BM) Bátya Község Önkormányzata Klímabarát Települések Szövetsége (KTSZ) Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) Pannon Pro Innovációs Szolgáltató Kft. (PANNON) Püspökszilágy Község Önkormányzata Rákócziújfalu Község Önkormányzata Ruzsa Község Önkormányzata Tiszatarján Község Önkormányzata WWF Magyarország Alapítvány (WWF) LIFE LOGOS 4 WATERS