LIFE-MICACC projekt
LIFE16 CCA/HU/000115

"Az önkormányzatok integráló és koordináló szerepének megerősítése
az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében"

Rövid videóban osztják meg tapasztalataikat a LIFE-MICACC projekt keretében megvalósult klímaadaptációs megoldásokról az érintett települések vezetői

A LIFE LOGOS 4 WATERS projekt fontos hangsúlyt fektet az elért eredmények hatékony kommunikációjára és azok minél szélesebb körben történő terjesztésére. Ennek eszköze többek között a projektben, illetve a korábbi, LIFE-MICACC projektben részt vevő önkormányzatok megszólaltatása, amelyek során az érintett önkormányzatok vezetői, kollégái és helyi érintettek rövid videós interjú formájában tájékoztatást adnak a településüket érintő, klímaváltozással összefüggő kihívásokról és az általuk alkalmazott adaptációs megoldásokról, tapasztalataikról. Az interjúk készítésének kiemelt célja más önkormányzatok, települési vezetők és helyi döntéshozók tájékoztatása, a klímaváltozásról és annak ellensúlyozási lehetőségeiről alkotott véleményének formálása. A videókban a LIFE-MICACC projekt keretében megvalósult tesztelt és a gyakorlatban működő természetes vízmegtartó megoldások kerülnek röviden bemutatásra. Így ezek a megoldások kitűnő példaként szolgálhatnak más, hasonló helyzetben lévő önkormányzatok számára is a klímaváltozással szembeni ellenállóképességük fejlesztése érdekében.


A WWF Magyarország közreműködésével készülő interjúk közül Rákócziújfalu esetében a LIFE-MICACC projekt keretein belül megvalósult belvíz- és aszálykockázat csökkentő módszer eredményeiről a település polgármestere, a műszaki tervező és egy helyi gazdálkodó fejti ki véleményét. A település jellemzően agrárdomináns tájban fekszik, ahol a belvíz és az aszály egymást követően nagy problémát okoz a gazdálkodóknak. A projekt során egy belvízlevezető csatornát – egy zsilip alkalmazásával – vízmegtartás céljára alakítottak át, amellyel a tavaszi belvizes és csapadékbő időszakban a vízfelesleget a szomszédos mélyfekvésű területen kialakított tározó tóba lehet vezetni.

A Rákócziújfalun megvalósult természetes vízmegtartó megoldásról készült interjú elérhető a LIFE LOGOS 4 WATERS projekt honlap videótárában és a WWF Magyarország Youtube csatornáján: https://www.youtube.com/watch?v=LBIEOhVcyCc

Ruzsa község is a LIFE-MICACC projekt keretein belül keresett megoldást a klímaváltozás hatásai eredményeként egyre erősödő szárazodás enyhítésére. Az interjúban a település polgármestere, a klímaadaptációs referens és Domaszék polgármestere ismerteti a megvalósult természetes vízmegtartó megoldás előnyeit, tapasztalatait, amelynek tárgya a Ruzsán keletkező szürkevizek megtartása és hasznosítása. A település az ország egyik legszárazabb tájegységén, a Homokhátságon terül el, ahol évről-évre nagyon komoly aszálykárokkal kell számolni. A szennyvíztisztítóból kikerülő tisztított szennyvíz, illetve az ivóvíz-tisztítóműből származó hulladékvíz megtartásával elősegíthető a beszivárgás fokozása, ezáltal pedig az aszály károkozásának kockázata is mérsékelhető. A nevezett szürkevizek megtartására három kis tavat hoztak létre, amelyek közül különösen a belterületi tó közösségformáló, rekreációs értékkel bíró szerepe emelhető ki a vízmegtartáson kívüli hozzáadott értékek közül.

A Ruzsán megvalósult természetes vízmegtartó megoldásról készült interjú elérhető a LIFE LOGOS 4 WATERS projekt honlap videótárában és a WWF Magyarország Youtube csatornáján: https://www.youtube.com/watch?v=e9xOOLzDwGc

Tiszatarján a fenntarthatóság és a természetes vizesélőhelyek megőrzése és újakkal való bővítése témakörben valósított meg vízmegtartáson alapuló komplex ártéri gazdálkodást a LIFE-MICACC projekt segítségével. A település területének jelentős hányada ártérre esik, amelyen az évek során az inváziós gyalogakác komoly mértékben eluralkodott, ezzel háttérbe szorítva az őshonos vegetációt. Az interjúban a község jegyzője és egy helyi gazdálkodó részletezi a megvalósult projektek eredményeit, miszerint a fenntartható tájgazdálkodás egyik eszközeként az ártéren vízibivaly-tartással és –legeltetéssel járulnak hozzá a természetközeli vizesélőhely kímélő hasznosításához és az özönnövények visszaszorításához. A területen található kubikgödrökből új tórendszer is kiépítésre került a projekt keretében, amely az élőhelyteremtés mellett ökoturisztikai célokat is szolgál, ezáltal még közelebb hozva a természetet és a vízmegtartó megoldások egyik lehetséges alternatíváját a helyiekhez és a településre látogatókhoz.

A Tiszatarjánban megvalósult természetes vízmegtartó megoldásról készült interjú elérhető a LIFE LOGOS 4 WATERS projekt honlap videótárában és a WWF Magyarország Youtube csatornáján: https://youtu.be/EBrgZYSIz3U

Projekt partnerek

Belügyminisztérium (BM) Bátya Község Önkormányzata Klímabarát Települések Szövetsége (KTSZ) Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) Pannon Pro Innovációs Szolgáltató Kft. (PANNON) Püspökszilágy Község Önkormányzata Rákócziújfalu Község Önkormányzata Ruzsa Község Önkormányzata Tiszatarján Község Önkormányzata WWF Magyarország Alapítvány (WWF) LIFE LOGOS 4 WATERS