LIFE-MICACC projekt
LIFE16 CCA/HU/000115

"Az önkormányzatok integráló és koordináló szerepének megerősítése
az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében"

Megkezdődtek a kültéri tó kivitelezési munkálatai Ruzsán

Ruzsa a Duna-Tisza közi Homokhátságon helyezkedik el, ami az ország legszárazabb területe. A területet gyakran csak a magyar sivatagként emlegetik, mely elnevezést azért kapta, mert évtizedek óta küzd vízhiánnyal és a teljes elsivatagosodás veszélye fenyegeti. A hetvenes évek elejétől rendszeresen elmaradó, nagyrészt téli – azaz beszivárgó – csapadék hiánya miatt tartósan elkezdett csökkeni a talajvíz szintje a Duna-Tisza közében. A lassú kiszáradás folyamatos. Domborzati viszonyokat tekintve Ruzsa egy viszonylag magasan fekvő település. Következésképpen, erőteljes vízszivárgás jellemzi, melynek hatására tovább csökken a település vízmegtartó képessége, mely által még inkább kitett a község az éghajlatváltozás okozta negatív hatásokkal szemben.

Ruzsán több helyen történik beavatkozás a projekt keretében, egy belterületi és egy külterületi tó kerül kialakításra, illetve egy csatornahálózat rehabilitálásra. A település célja a csapadékvíz helyben tartása, bel- és külterületen egyaránt.

A beltéri és a kültéri víztározó tó helye.A négy rehabilitálandó csatornaszakasz.

A beavatkozásra szánt területek: a beltéri és a kültéri víztározó tó helye, illetve a négy rehabilitálandó csatornaszakasz

Magyarországon nincs példa a szürkevíz visszatartásán alapuló felszín alatti vízkészlet-visszapótlásra, annak ellenére, hogy a jelenlegi szennyvíz- és ivóvíz-kezelési technológiákból megfelelő minőségű elfolyó víz keletkezik. Ez a beavatkozás olyan megoldásokat fog tesztelni, amelyek felhasználják a szennyvíztisztító telepekről és az ivóvíz-kezelő folyamatból elfolyó vizekben rejtőző környezeti értéket.

A helyben kibocsátott, öntözésre felhasználható szürke víz összegyűjtésére és felhasználására a település lakott részének egy használaton kívüli mélyedésében tavat alakítanak ki, mely a falusi környezet zöldítéséhez fog hozzájárulni. A helyi vízmű területén lévő arzénmentesítő tisztítóból kifolyó dekantált víz (szürke víz) megtartására a település belterületén, a Dózsa parkban kerül létrehozásra egy víztározó tó. A tér mély fekvésű, a helyi vízművel egy zárt rendszerű csővezeték köti össze, melyen naponta 10-15 m3 dekantált víz fog érkezni a tóba.

A belterületi beavatkozási terület a munkálatok előtt (2019. június)

A belterületi beavatkozási terület a munkálatok előtt (2019. június)

A belterületi tó esetében az építési munkálatok lezajlottak, a műszaki átadás megtörtént. Hátra van azonban még a szabadidőpark parkosítása és az utcabútorok elhelyezése. A tó kialakítása során kitermelt földből BMX pályát tervez kialakítani az önkormányzat a fiatalok számára.

A belterületi víztározó tó látképe (2020. március)A belterületi víztározó tó látképe (2020. április)

A belterületi víztározó tó jelenlegi képe (2020. március/április)

A település külterületén lévő szennyvíztisztító telep naponta 200 m3 tisztított vizet bocsát ki. Ez a vízmennyiség a projekt keretében a szennyvíztisztító telep közvetlen közelében kerül megtartásra (a lakott területen kívül) egy kb. 1 hektár területű tározó tóban. A víz itteni beszivárgása a talaj káros átalakulási folyamatainak visszafordítását és az aszálykockázat csökkentését fogja szolgálni.

A külterületi szennyvíz-tisztító és a pilot terület

A külterületi szennyvíz-tisztító és a pilot terület

A tó kialakítandó vízfelülete 780 m2 lenne, a nádassal együtt 1350 m2. A tó környékére növényi kultúrákat tervezünk telepíteni, mellyel a víz hatékony felhasználását szeretnék bemutatni. A május elején megszerzett létesítési engedély birtokában a külterületi helyszínen is megkezdődtek a héten a munkálatok.

Fantáziarajz a dekantált víz megőrzésével kialakított tavacskáról a ruzsai Dózsa-parkbanFantáziarajz a dekantált víz megőrzésével kialakított tavacskáról a ruzsai Dózsa-parkban

(Készítette: Csaba Kinga, Ruzics Csilla)

 

 

A ruzsai szennyvíztisztító vizére alapozott vizesélőhely jövőbeni terve

A ruzsai szennyvíztisztító vizére alapozott vizesélőhely jövőbeni terve

(Készítette: Csaba Kinga, Ruzics Csilla)

Projekt partnerek

Belügyminisztérium (BM) Bátya Község Önkormányzata Klímabarát Települések Szövetsége (KTSZ) Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) Pannon Pro Innovációs Szolgáltató Kft. (PANNON) Püspökszilágy Község Önkormányzata Rákócziújfalu Község Önkormányzata Ruzsa Község Önkormányzata Tiszatarján Község Önkormányzata WWF Magyarország Alapítvány (WWF) LIFE LOGOS 4 WATERS