LIFE-MICACC projekt
LIFE16 CCA/HU/000115

"Az önkormányzatok integráló és koordináló szerepének megerősítése
az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében"

I. Klímaadaptációs Tréning második két napja

Az első sikeres hazai éghajlat-politikai projekt keretében megrendezett

I. Klímaadaptációs Tréning újabb képzési napjai is megvalósultak

 

 

Az önkormányzatok integráló és koordináló szerepének megerősítése az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében” című, LIFE16 CCA/HU/000115 azonosítószámú (LIFE-MICACC) projekt keretében 2018. április 25-26-án került megrendezésre az I. Klímaadaptációs Tréning második két napja a pest megyei Bugyi településen. A rendezvény hasonlóan sikeres volt, mint a 2018. február 26-27-én Tápiószentmártonon tartott első alkalom.

A kétszer két napos tréningen a LIFE-MICACC projektben együttműködő öt partner önkormányzat képviselői ­– települési klímareferensek és polgármesterek – mellett a Belügyminisztérium, a WWF Magyarország Alapítvány és a Klímabarát Települések Szövetsége projekt csapatának tagjai vettek részt, kiegészülve a bevont előadókkal, ágazati szakértőkkel.

Az április 25-26-i  előadások és interaktív foglalkozások a tápiószentmártoni tréningnek – amely a települési szintű sérülékenységi vizsgálatok elkészítésére készítette fel a résztvevőket – szerves folytatásai voltak. A második két napra a klímareferensek már a településükön végzett, átfogó kutatási anyaggal érkeztek: a tápiószentmártoni tréninget követően településük környezeti és társadalmi sérülékenységét és alkalmazkodási lehetőségeit mérték fel. Vizsgálódásukba bevonták a helyi érintetteket is.

Az áprilisi tréning során az önkormányzatok képviselői bemutatták a LIFE-MICACC projekt keretében tervezett természetes vízmegtartó megoldásokhoz (Natural Water Retention Measures, NWRM) kapcsolódó prototípusok mintaterületeit, a fejlesztési elképzeléseiket és a vázlatos terveiket. A tervezett kísérleti NWRM megoldások előkészítésével kapcsolatos eddigi tapasztalatok összefoglalása és közös megvitatása után, a települési és vízgyűjtő szintű alkalmazkodási lehetőségekről és stratégiaalkotásról szóló előadásra és eszmecserére került sor a partnerszervezetek, a meghívott előadók és a települések képviselői között. Kiemelt hangsúlyt kapott az a kérdés, hogy hogyan lehetne hatékonyan bevonni minél több társadalmi csoportot és közösséget a helyi szintű klímaadaptációt szolgáló fejlesztések kialakításába.

Az önkormányzatok képviselői ezt követően bemutatták azokat az adatokat, tapasztalatokat, amelyeket a helyi sérülékenységi vizsgálatok készítéséhez gyűjtöttek: feltárták a helyi sérülékenység különböző szegmenseit és a veszélyeztetett helyi értékeket, és megkeresték a helyi érintetteket, felvázolták kapcsolati hálójukat és helyi érdekeiket is. A településen végzett kutatómunka hatékonyságát és sikerét az előző tréningalkalmon kapott szakértői tanácsok segítették. A második tréningen az alábbi szakterületek jeles képviselői településre szabott, személyes konzultációval segítették a klímareferensek eddigi és jövőbeli munkáját: éghajlatváltozás, meteorológia, vízkészlet-gazdálkodás, környezet-gazdálkodás, települési csapadékvíz-gazdálkodás, településrendezés, illetve egészségügy. 

A LIFE-MICACC projekt keretében a klímaadaptációs tréningek tehát 2+2 napos felépítésben valósulnak meg. A projektidőszakban összesen három tréningre kerül sor, melyeknek különböző a célcsoportja. Az áprilisban lezárult I. Klímaadaptációs Tréning tapasztalatai a további két, 2+2 napos tréning tanagyagának és foglalkozásainak összeállításában és fejlesztésében is hasznosul. A projekt során kidolgozott klímaadaptációs tréninganyag véglegesítésekor mindhárom alkalom tapasztalatai és tudásanyaga felhasználásra kerül. A tréninganyag a klímaadaptációs alapismeretek átadása mellett a helyi sérülékenységi vizsgálat elkészítésére készít fel.

A LIFE-MICACC projekt keretében – tervezetten 2020 folyamán – kifejlesztésre kerül majd egy klímaadaptációs e-learning tananyag is, mely elérhető lesz a projekt honlapján a teljes hazai önkormányzati kör számára.

 

Csoportkép a tréningen résztvevőkről.

 

 

Projekt partnerek

Belügyminisztérium (BM) Bátya Község Önkormányzata Klímabarát Települések Szövetsége (KTSZ) Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) Pannon Pro Innovációs Szolgáltató Kft. (PANNON) Püspökszilágy Község Önkormányzata Rákócziújfalu Község Önkormányzata Ruzsa Község Önkormányzata Tiszatarján Község Önkormányzata WWF Magyarország Alapítvány (WWF) LIFE LOGOS 4 WATERS