LIFE-MICACC projekt
LIFE16 CCA/HU/000115

"Az önkormányzatok integráló és koordináló szerepének megerősítése
az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében"

Hamarosan kezdetét veszi a Belügyminisztérium IV. Regionális Konferenciasorozata

Hamarosan kezdetét veszi a Belügyminisztérium IV. Regionális Konferenciasorozata

 

A Belügyminisztérium Önkormányzati Koordinációs Irodája (a továbbiakban: BM ÖKI) KÖFOP-2.3.4-VEKOP-15-2016-00002 azonosítószámú „Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése II.” című (a továbbiakban: ÖFFK II.) kiemelt projektjének stratégiai célja, hogy hozzájáruljon a hatékony és szolgáltató önkormányzati szemlélet kialakulásához. A projekt keretében alkalmazott kutatások kerülnek végrehajtásra a horizontális és vertikális együttműködési, koordinációs mechanizmus kiterjesztése érdekében a 2014-2020 programozási időszakban megvalósuló helyi önkormányzati fejlesztések nagyobb spektrumára. Emellett a kutatás kiterjed a helyi településfejlesztési fókuszú közszolgáltatások inkluzív faktorainak, valamint ezek sikertényezőinek és kudarcfaktorainak az önkormányzati gyakorlatok tükrében történő azonosítását célzó kutatásokra, valamint vizsgálják az önkormányzatok információfeldolgozási képességeit, szükségleteit és a továbblépés lehetőségeit.

2018 szeptember 4. és 20. között a BM ÖKI Magyarország hat konvergencia régiójában egy-egy konferenciát rendez, melyeken a hazai önkormányzatok számára a BM ÖKI jelenleg futó projektjeihez, kutatási területeihez kapcsolódó, illetve az önkormányzatokat aktuálisan érintő, és körükben nagy érdeklődésre számot tartó előadás- és workshoptémák kerülnek bemutatásra az egyes régiók önkormányzatai, delegált képviselői részére, a Belügyminisztérium Önkormányzati Helyettes Államtitkársága és partnereink segítségével.

Az ÖFFK II. projekt IV. Regionális Konferenciasorozatának programjában kiemelt helyet kapnak a BM ÖKI LIFE projektjéhez kapcsolódó témakörök is. A vízmegtartó-képesség optimalizálása a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás egyik kulcskérdése, ezért a hazai stratégiai dokumentumokkal összhangban egy innovatív, önkormányzati célcsoporttal rendelkező pilot projekt került elindításra. A Belügyminisztérium 2015-ben a trendeket felismerve hozta létre a partnerséget, mely lehetővé teszi, hogy az önkormányzatok képesek legyenek felismerni és kihasználni helyi koordináló szerepüket és ezzel megoldást kínáljanak a klímaváltozás vízkészletekre gyakorolt hatásaiból fakadó kihívásokra. A projekt az első hazai nyertes projekt a LIFE éghajlat-politikai alprogramjának keretében. Rendezvényünk plenáris részében a projektben partnerséget vállaló Klímabarát Települések Szövetségének képviselője tart tájékoztató előadást a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás témájában, majd a szintén partnerségben lévő öt önkormányzat közül alkalmanként egy-egy település képviselői számolnak be a vízmegtartó megoldásokról és az önkormányzati koordinációs szerepről.

A negyedik sorozat alkalmával továbbá az ÖFFK II. projekt alkalmazott kutatásaihoz kapcsolódóan koordinációval, lakossági bevonással és információgazdálkodással kapcsolatban konzultációt biztosítunk Önöknek rendezvényeink workshop részében, ahol kutatási koordinátoraink és szakértőink válaszolnak kérdéseikre, személyre szabottan.

A BM Önkormányzati Főosztály szakértői jogi és módszertani kérdésekben nyújtanak segítséget az önkormányzatoknak – az aktualitásokból kapunk ízelítőt a soron következő előadásban. A BM Önkormányzati Gazdasági Főosztály költségvetési forrásokkal kapcsolatban, az önkormányzatok támogatási rendszerének működéséről adnak tájékoztatást workshop keretében a mai napon. Mindezzel hozzá kívánunk járulni ahhoz, hogy az önkormányzati működés alapszínvonala mindenkor biztosított legyen, különös tekintettel arra is, hogy az önkormányzatok munkájának megítélése országos szinten befolyásolja az állampolgárok bizalmi szintjét az állammal és a kormányzattal szemben.

Államtitkárságunk szoros együttműködésben dolgozik a Szociális Szövetkezeti Koordinációs Osztállyal. Delegált kollégáik rendezvénysorozatunkat végig kísérik és workshop keretében konzultációt biztosítanak a szociális szövetkezeti támogatásokról, jó gyakorlatokról.

Mindezeken felül bemutatásra kerül a Belügyminisztérium szintén önkormányzati tématerületen megvalósult „Integrált Közszolgáltatási Információs Rendszer” (IKIR) projektjének eredményterméke is: az integrált elemzési és vezetői információs rendszer. Kollégáink a helyszínen segítik az önkormányzatok regisztrációját a rendszerbe.

A rendezvényen való részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. A regisztrációkat a jelentkezés sorrendjében kezeljük a létszámkeret erejéig. Kérem, hogy részvételi szándékát, illetve távolmaradása esetén a témában jártas szakértő kollégájának delegálását a jelentkezési lap kitöltésével jelezze, legkésőbb a regisztrációs határidő végéig.

Projekt partnerek

Belügyminisztérium (BM) Bátya Község Önkormányzata Klímabarát Települések Szövetsége (KTSZ) Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) Pannon Pro Innovációs Szolgáltató Kft. (PANNON) Püspökszilágy Község Önkormányzata Rákócziújfalu Község Önkormányzata Ruzsa Község Önkormányzata Tiszatarján Község Önkormányzata WWF Magyarország Alapítvány (WWF) LIFE LOGOS 4 WATERS