LIFE-MICACC projekt
LIFE16 CCA/HU/000115

"Az önkormányzatok integráló és koordináló szerepének megerősítése
az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében"

Beszámoló a LIFE program brüsszeli nyitó értekezletének tapasztalatairól

Részvevők a brüsszeli LIFE16 éghajlatváltozási indító találkozón

Az Európai Bizottság Kis és Középvállalkozás-ügyi Végrehajtó Ügynökségének a meghívására (EASME - Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises), a Belügyminisztérium 2 munkatársa 2017. október 19-20-án részt vett a LIFE program 2016. évben az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és az éghajlatváltozás mérséklése témakörében nyertes projektjeinek Brüsszelben megtartott nyitó értekezletén. A munkatársak a LIFE16 CCA/HU/000115 azonosító számú, „Az önkormányzatok integráló és koordináló szerepének megerősítése az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében” című (LIFE-MICACC) projektet képviselték az egyeztetésen.  

Az értekezlet első napján az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és az éghajlatváltozás mérséklése tárgyú projektek képviselőinek ülései külön zajlottak. Először az EASME és az Éghajlat-politikai Főigazgatóság (DG Clima) részéről kaptunk tájékoztatást működésük aktualitásairól a LIFE programhoz kapcsolódóan. Ezt követen a külső monitoring szervezet, a NEEMO támogató tevékenységéről esett szó, jelen lévő képviselőik bemutatása révén. A spanyol Nemzeti Kapcsolattartó előadásában a nagyszámú eredményes LIFE projekttel büszkélkedhető rendszer tapasztalatairól halhattunk ismertetést. Az Európai Unió kutatás-fejlesztési és innovációs politikáját támogató Horizont 2020 programról tartott előadás a kapcsolódó természetalapú megoldásokat emelte ki. A civil szervezetek nézőpontjáról, prioritásairól és tevékenységükről a CAN Europe (Climate Action Network Europe) szervezet képviselőjének előadása révén kaptunk információkat.

A délután nyitányaként a klíma és energetika témakörében munkálkodó nemzetközi önkormányzatokat tömörítő szövetség, az úgynevezett „Covenant of Mayors for Climate & Energy” képviselője a szervezet fejlődése és jövőbeni tervei mellett, beszélt lehetséges – szakmai segítségnyújtó, kapacitásfejlesztő és kommunikációs – szerepükről a LIFE projektek támogatása kapcsán. Az előadás után munkacsoport ülés vette kezdetét. Először a projektek képviselői tartottak egy-egy rövid bemutatót projektjükről, s válaszoltak az azokról felmerült kérdésekre. Két spanyol, egy holland, egy francia, egy olasz és egy spanyol-portugál-litván közös projekt összefoglalót halhattunk. A magyar projektet – mely ebben a témában az első nyertes hazai LIFE projekt – Hercig Zsuzsanna ismertette. Érdemes megemlíteni, hogy a kérdések kapcsán is kiemeltek minket azon projektek között, ahol konkrét megvalósítási elképzelések kerültek megfogalmazásra már a pályázati szakaszban. A munkacsoporti egyeztetés során a levezető EASME és a NEEMO külön kiemelték a Bizottság részéről priorizált témákat, mint az EU és hazai környezetvédelmi politikához való kapcsolódás, annak eredményes támogatása, a fenntarthatóság biztosítására vonatkozó konkrét elképzelések, a megismételhetőség figyelembe vétele, valamint a piacképesség lehetőségei.

A második napon – mindkét fő téma projektjei képviselőinek jelenlétében tartott – plenáris ülés keretében a projekt végrehajtás gyakorlati részleteiről esett szó. Először az általános feltételek („General Conditions”) főbb elemei kerültek kiemelésre az EASME munkatársainak előadásában, mint a támogatás folyósításának üteme, a jelentéstétel, a rendszeres tájékoztatási kötelezettség (pl. havi jelentés a NEEMO-nak) és az elszámolhatóság feltételrendszere. Hangsúlyozták, hogy különösen fontos már az első naptól kezdve ügyelni a dokumentáció megfelelőségének betartására (pl. projekthivatkozás, munkaidő elszámolások projekt szempontú vezetése) és a jelentések elkészítésének mielőbbi megkezdésére. A jelentéstételről külön előadás is szólt a NEEMO részéről szintén aláhúzva az ütemezés jelentőségét. Említésre került, hogy a jelentéstétel külön szakmai, pénzügyi és adminisztratív feladat, ezért egy jó projekt önmagában még nem jelenti azt, hogy a róla szóló jelentés is automatikusan jó lesz, ezt külön ráfordítást igényel. Ehhez is kapcsolódik, hogy a NEEMO részéről bár többször jelezték támogatói szerepüket, azt is többször kiemelték, hogy az általuk megfogalmazott szakmai vélemény nem a Bizottság hivatalos álláspontja. Ez a részükről áttekintett jelentések esetében azért különösen fontos, mert a költségek elszámolhatósága kapcsán a Bizottság hozza meg a végső döntést. A NEEMO másik illetékes képviselője beszélt a kommunikációs tevékenységről, melyben a projektek keretében végrehajtandó feladatok (úm. honlap) és ezekhez kapcsolódó kötelezettségek (pl. LIFE logó) mellett beszélt a projektek közösségi LIFE kiadványokban való szerepeltetésének és az információk megosztásának lehetőségéről is.

A rendezvény során projektünkhöz hasonló olasz és spanyol projektek képviselőivel is sikerült egyeztetni, esetleges későbbi kapcsolatfelvétel és tapasztalatcsere lehetősége is felmerült (egy olasz projektben például kifejezetten cél a többi projekttel való aktív együttműködés még ilyen célú projektek közötti találkozók megrendezésével is).

A rendezvényen való részvétel mind az ott szerzett információk, mind a jövőbeni együttműködés lehetőségeinek megismerése révén igen hasznosnak bizonyult.

Projekt partnerek

Belügyminisztérium (BM) Bátya Község Önkormányzata Klímabarát Települések Szövetsége (KTSZ) Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) Pannon Pro Innovációs Szolgáltató Kft. (PANNON) Püspökszilágy Község Önkormányzata Rákócziújfalu Község Önkormányzata Ruzsa Község Önkormányzata Tiszatarján Község Önkormányzata WWF Magyarország Alapítvány (WWF) LIFE LOGOS 4 WATERS