LIFE-MICACC projekt
LIFE16 CCA/HU/000115

"Az önkormányzatok integráló és koordináló szerepének megerősítése
az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében"

LIFE-MICACC projekt nyitóértekezlet

A projekt partnerek aláírják a Partnerségi Megállapodást.

A Belügyminisztérium Önkormányzati Helyettes Államtitkársága szervezésében 2017. szeptember 17-én került sor a LIFE16 CCA/HU/000115 azonosítószámú „Az önkormányzatok integráló és koordináló szerepének megerősítése az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében” című (LIFE-MICACC) projekt nyitóértekezletére.

Az értekezleten részt vettek – a koordináló kedvezményezett Belügyminisztérium munkatársain túl - a projektben közreműködő társult kedvezményezettek képviselői: Bátya Község Önkormányzata, Püspökszilágy Község Önkormányzata, Rákócziújfalu Község Önkormányzata, Ruzsa Község Önkormányzata, Tiszatarján Község Önkormányzata, a Klímabarát Települések Szövetsége, az Országos Vízügyi Főigazgatóság, a Pannon Pro Innovációs Kft. és a WWF Magyarország Alapítvány. Az egyeztetésen megjelent továbbá a LIFE Éghajlat-politikai Alprogram nemzeti kapcsolattartói szerepét betöltő Nemzeti Fejlesztési Minisztérium is.

Az értekezlet megnyitóján Dr. Dukai Miklós a Belügyminisztérium önkormányzati helyettes államtitkára köszöntötte a megjelent vendégeket. Beszédében az államtitkár úr elismerését fejezte ki a projektben részt vevő települések vezetőinek és a szakmai partnereknek az aktív közreműködésükért, mellyel lehetővé vált, hogy elindulhasson az első hazai, az éghajlat-változáshoz történő alkalmazkodást elősegítő projekt megvalósítása. Államtitkár úr felhívta a figyelmet a Magyarországot sújtó rekordszintű árvizek és aszályok jelentette probléma súlyosságára, amelyek mind az éghajlatváltozás számlájára írhatók. Kiemelte, hogy a LIFE-MICACC projekt ezekre a problémákra kíván innovatív megoldást nyújtani az önkormányzatok bevonásával, annak érdekében, hogy megerősítse a legsérülékenyebb magyarországi önkormányzatok éghajlatváltozással szembeni ellenálló képességét.

Dr. Dukai Miklós megnyitja a rendezvényt.

Az államtitkári köszöntő után Számadó Róza főosztályvezető asszony ismertette az Önkormányzati Koordinációs Iroda működését, a projekt átfogó céljait. Ezt követően Hercig Zsuzsanna a LIFE-MICACC projekt szakmai vezetője tartott előadást a projekt működési rendjéről, illetve a legfontosabb LIFE arculati előírásokról, a nyilvánosság biztosításáról.

A projekt az európai uniós támogatás mellet, a Belügyminisztérium társfinanszírozásával valósul meg. A Minisztérium önerő támogatásáról és a LIFE projektre vonatkozó legfontosabb pénzügyi és elszámolási szabályokról Bagosi Borbála főosztályvezető-helyettes asszony tájékoztatta a résztvevőket.

Az előadásokat követően aláírásra került minden Partner által a projekt Partnerségi Megállapodása, majd pedig alkalom nyílt a partner szervezetek közötti szakmai konzultációra, a felmerült kérdések megvitatására, valamint a projekt lebonyolításával kapcsolatos észrevételek megtárgyalására.

Projekt partnerek

Belügyminisztérium (BM) Bátya Község Önkormányzata Klímabarát Települések Szövetsége (KTSZ) Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) Pannon Pro Innovációs Szolgáltató Kft. (PANNON) Püspökszilágy Község Önkormányzata Rákócziújfalu Község Önkormányzata Ruzsa Község Önkormányzata Tiszatarján Község Önkormányzata WWF Magyarország Alapítvány (WWF) LIFE LOGOS 4 WATERS